13 april 2024

Mijn Huis en Interieur

Hoe ik mijn Huis en Interieur Decoreer

interieur architect utrecht

Bezwaar WOZ waarde aantekenen, wat moet je weten? 

Als woningeigenaar zal je elk jaar een zogenaamde WOZ beschikking ontvangen. Voor deze WOZ beschikking geldt dat ze bepalend is voor de gemeentelijke heffingen evenals belastingen waarmee je kan worden geconfronteerd. Het is omwille van deze reden dat mensen het altijd fijn vinden wanneer de WOZ waarde aanzienlijk binnen de perken kan worden gehouden. Anderzijds is dat niet altijd even interessant. Ben je bijvoorbeeld van plan om binnenkort je huis te verkopen? Dan spreekt het voor zich dat je weer zal willen kunnen rekenen op een hoger gelegen WOZ waarde. Dit betekent dan immers dat je meer geld kan vragen voor je huis. Ben je het niet eens met de bepaalde WOZ waarde? Dan kan je een bezwaar WOZ waarde aantekenen. Hoe? Dat ontdek je op deze pagina!

Wat is de WOZ waarde eigenlijk?

De WOZ waarde is de grondslag die wordt bepaald voor de gemeentelijke heffingen en belastingen. Voor deze grondslag geldt dat ze jaarlijks wordt bepaald. Het is dus niet zo dat de bepaalde waarde voor altijd stand blijft houden. Dat is het gevolg van het feit dat er door de gemeente bij het berekenen van de grondslag onder meer wordt gekeken naar de actuele verkoopprijzen. Als peildatum voor deze grondslag wordt altijd 1 januari aangehouden van het voorgaande jaar. 

Waar houdt de gemeente allemaal rekening mee? 

Een niet onaanzienlijk aantal verschillende elementen beïnvloeden de WOZ waarde die door de gemeente wordt bepaald. Op basis van al deze verschillende elementen zal er een berekening worden uitgevoerd. Finaal zal deze berekening leiden tot de zogenaamde WOZ beschikking die bij jou in de bus zal vallen. Het gebeurt niet zelden dat mensen overwegen om bezwaar WOZ waarde aan te tekenen. Dat als gevolg van het feit dat de berekende waarde wellicht volgens hen te hoog uitvalt. 

De gemeente houdt bij het berekenen van de WOZ waarde rekening met de ligging van het pand. Een gunstige ligging resulteert dan ook in de praktijk altijd in een hoger gelegen WOZ waarde. Het spreekt voor zich dat er niet alleen hier naar wordt gekeken. Wat namelijk verder ook te denken van bijvoorbeeld de inhouds- evenals de oppervlaktegegevens? Daarnaast is het zo dat ook de actuele verkoopprijzen van de gelijkaardige woningen op een gelijkaardige locatie als de jouwe mee in oogbeschouwing worden genomen. Ook hier moet je dus rekening mee houden.

Hoe verloopt bezwaar WOZ waarde aantekenen?

Zoals reeds aangegeven op deze pagina is het zo dat je als eigenaar van een woning over de mogelijkheid beschikt om bezwaar aan te tekenen tegen de door de gemeente bepaalde WOZ waarde. Een dergelijk bezwaar WOZ waarde aantekenen dient in de praktijk steevast te gebeuren op basis van de inhoud van de bijlage die is terug te vinden bij de zogenaamde WOZ beschikking. Welke procedure er hiervoor precies moet worden gevormd wordt bepaald door de gemeente in kwestie.

Let op! Zou je graag bezwaar WOZ waarde willen aantekenen? Hou er dan rekening mee dat dit altijd moet gebeuren binnen de zes weken volgend op de WOZ beschikking. Doe je dat niet binnen deze termijn? Dan zal je voor het jaar in kwestie helaas geen bezwaar meer kunnen aantekenen.